Geen categorie

Enorme wachtrijen bij het CBR

posted by vps3837 9 februari 2017 0 comments

Voor het eerst sinds 2009 was de wachttijd bij het CBR voor het rijbewijsexamen afgelopen jaar langer dan zeven weken.

De reden? Het 2toDrive programma van de overheid in samenhang met de aantrekkende economie. Dit programma maakt dat jongeren vanaf 16 jaar al mogen beginnen met hun theorie-examen, vanaf 16,5 met hun praktijklessen, en het praktijk-examen mogen afleggen vanaf 17 jaar. Op 1 februari 2017 reden er zo’n 186.373 2toDrivers rond, waarvan volgens cijfers van het CBR het afgelopen jaar zo’n 83.000 auto-examens zijn afgenomen bij 17-jarigen.

In 2016 heeft het CBR ruim 1,5 miljoen theorie- en praktijkexamens afgenomen. In 2015 waren dat er ruim 60.000 minder. Volgens het CBR blijft het door de toegenomen belangstelling tot in het tweede kwartaal van 2017 druk. Om aan de gestegen vraag tegemoet te komen worden onder andere nieuwe examinatoren opgeleid en aangenomen.
Zeven weken
Het CBR streeft er normaal voor om binnen zeven weken na het reserveren een praktijkexamen af te kunnen nemen, maar dat lukt niet altijd. In Utrecht wachten de kandidaten het langst, schrijft de regionale nieuwssite DUIC. “In Utrecht duurt het gemiddeld 8,3 weken om je eerste praktijkexamen voor de auto te reserveren bij het CBR. Daarmee heeft Utrecht de langste reserveringstermijn van heel Nederland.”

Wat wel opvalt is dat de jongeren die onder het 2doDrive programma vallen, het fors beter doen dan het landelijk gemiddelde. Het slagingspercentage ligt namelijk op 56%, terwijl het landelijk gemiddelde blijft steken op 50%.

Het 2toDrive programma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en is bedoeld om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten. Uit Duits onderzoek blijkt namelijk dat jongeren 20% minder brokken maken en 30% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden. Ook blijkt uit onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), dat het programma 2toDrive in Nederland kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis.

Andere interessant artikelen

Leave a Comment