Geen categorie

Ben je nieuwsgierig wat een zakelijke lening kan doen voor een bedrijf? Lees het hier

posted by vps3837 30 september 2021 0 comments

Bij het tekort schieten van geld kun je het besluit nemen geld te gaan lenen. Er wordt bij de vraag van het geleend bedrag door de geldnemer bepaald wanneer dat geld nodig is. Daarna wordt er overeengekomen wanneer je het weer betaald. Iemand die geld leent heeft in elk geval er een bestemmimg mee. Zij het voor goederen en diensten of als de persoon in iets wil investeren. Naast een persoon kunnen ook instellingen als de bank, de overheid en bedrijven geld lenen. Het lenen van geld door een instelling of organisatie heeft een meer zakelijk en macro karakter. Een bedrag lenen bij de bank maakt dat je sowieso rente gaat moeten betalen. Het betalen van de rente geeft de bank zekerheid. Een zekerheid dat als de persoon zijn betalingsplicht niet nakomt, de rente dienen als compensatie zal dienen.


Zakelijk lenen

Voor zelfstandige ondernemers die willen investeren in hun bedrijf is het een aanrader een zakelijke lening aan te gaan. Deze lening creërt een ruimte voor jou als ondernemer om zo over reserves te kunnen beschikken. Zo kun je jouw plannen en ideeën verwezenlijken. Bij een zakelijke lening word de maximale periode van je pand dat je wil aflossen medebepaald door de looptijd. Komt erbij kijken dat je ieder termijn een vast aflossingsbedrag betaald, wat als voordeel heeft een daling van het totaal bedrag van de bedrijfslening. Je hebt een vast rentebedrag. Aan het eind van de looptijd heeft u dan geen restschuld betaald.


Verschillende byzonderheden bij een zakenlening

In de meeste gevallen zal je aan de dienstlener tekst en uitleg moeten geven wat je beweegredenen zijn betreffende de aangevraagde zakenlening. Zij het voor het verbouwen, uitbreiden van je bedrijf of voor het aankopen van nieuwe inventaris. De mogelijkheid van een lening met een rentekorting zit er ook in. Een aantrekkelijk bijkomstigheid is dat de mogelijkheid van een pensioenregeling er bestaat. Hierbij wordt er overééngestemd dat men aanspraak maakt op een minimum gewaarborgd( gegarandeerd)pensioen. Wat men hiermee beoogd is dat ze geenzins verlies lijden. Dus wordt erop zo een manier een voorzorgsmaatregel getroffen als het financiéél fout dreigt te gaan.


Mogelijkheden tot vervroegd aflossen

Bij vroege aflossing daalt het maandelijksebedrag van je zakelijke lening waarbij je minder rente zult betalen. Let wel! door vervroegd aflossen vindt er geen verandering plaats aan het maandbedrag maar de maandelijkse rente verandert wel. Wat extra voordelig valt is dat het resterend gedeelte van de hoofdsom lager wordt. De rente wordt dan over deze restschuld uitgerekend.

Andere interessant artikelen

Leave a Comment